Skapa frågeformulär

Alla som någon gång suttit med en bunt utvärderingar och från dessa gjort en sammanställning av svaren vet att det finns få arbetsuppgifter som är lika tråkiga och tidsödande. I vissa kommersiella lärplattformar som Ping Pong finns inbyggda funktioner för sådant och det finns även program på nätet som kan vara till hjälp. Men Google har 2009 lanserat ett utmärkt verktyg som gör sådant lätt att göra. Dessutom är det gratis.


När formuläret är klart kan man låta det ligga på Google Dokument och låta alla berörda gå dit och fylla i det. Om det är lämpligare kan man bädda in det på en webbsida eller skicka det till berörda med e‑post. I samtliga fall får den som svarar möjlighet att klicka på knappen Skicka vilket medför att resultaten kommer till Google som automatiskt räknar ihop svaren och gör en snygg sammanställning. Detta är fantastiskt bra! Tycker jag och troligen alla som suttit och räknat ihop svarsblanketter någon gång.


Det finns några nackdelar med Googles enkäter som man bör vara medveten om. Om man efter att ha gjort en enkät testar den för att se hur den fungerar kommer dessa tester att räknas med i resultaten man får även om man tar bort svaren i det kalkylark där man kan se svaren. De diagram man får fram genom att välja Visa översikt över svar visar tyvärr inte de svar som finns i kalkylarket utan alla svar som matats in. Detta har påpekats i Googles diskussionsgrupper och kommer förhoppningsvis att ändras.

En annan svaghet är att alla som svarar kan mata in flera svar. Även de som inte fått enkäten kan svara om de får länken från någon annan.

Trots dessa svagheter tycker jag enkäterna är så bra att man ändå kan använda dem, särskilt om man låter bli att testa med samma formulär som man skickar ut och är medveten om att en person kan svara flera gånger.

Comments